My personal blog

tisdag 3 januari 2017

I think we made a strong children's album: Dream to much by Amy Lee


As an artist, I wanted to create a disc to love and remember, both for children and adults. For me, the songs in the album associate with confidence, leklust, creativity, security and joy. I want to communicate, I want to communicate through my music. I want to see children digging and like.I myself think we have created a strong children's album in English, unlike all the Swedish children's albums that are on the market. Children start at school earlier now, in Sweden, than when I was small, so I think that the English should be in the younger children's habitat.We Swedes live and live in a small country, and being able to speak the English language - both speaking, reading and writing - becomes more important and more important. When I came with my - for Swedes On average - quite good English skills - according to myself, to the British music academy songwriters and song teachers, they almost laughed at me. Even though they did it quite a nice way, because they were used to receiving foreign musicians. And I laughed with them and thought I did quite well. Though I realized when I put up with legal papers and music contracts, a little later - how much better I had managed if I had been better in English.A few years later, I was severely skulled after being overtaken and abused and trying to recover the knowledge in the brain's memory banks. How much easier it was if the English language came into my life earlier, I thought when I was struggling to recreate my human memory bank, and to read and recall the English words as an adult. I would have been happy if, as a child, I had been able to learn English for a much younger year, naturally and playfully in the nursery environment. The songs we sang were in Swedish all the way up to the age of 10. Since learning ability in childhood is purely magical, and should be used better, my music album works very well as a playful teaching component supplement for the younger children. My new album Dream to much is in English, and I sing along with some I playfully called "parts of my musician family", even though my normal family reunion is different. Like my real and legal name is other than Amy Lee *The musical album Dream to much can be bought digitally at Amazon's all online stores, and as a CD album on Amazon.com.

Som artist, ville jag skapa en skiva att älska och minnas, både för barn och vuxna. För mig associerar låtarna i albumet till förtroende, leklust, kreativitet, trygghet och glädje. Jag vill ut, jag vill kommunicera genom min musik. Jag vill se barn digga och gilla. 

Själv tycker jag att vi skapat ett starkt barnalbum på engelska, till skillnad mot alla de svenska barnalbum som finns ute på marknaden. Barn börjar i skolan tidigare nu, i Sverige, än när jag var liten, därför tycker jag att inslagen av engelska borde finnas redan i de yngre barnens livsmiljö. 

Vi Svenskar bor och lever i ett litet land, och att kunna det engelska språket - både att tala, läsa och skriva - blir bara viktigare och viktigare. När jag kom med mina - för svenskar I genomsnitt - ganska goda kunskaper i engelska - enligt mig själv, till den brittiska musikakademins låtskrivare och sångpedagoger, skrattade de nästan åt mig. Även om de gjorde det på ett ganska snällt sätt, eftersom de var vana att ta emot utländska musiker. Och jag skrattade med dem och tyckte att jag klarade mig ganska bra.  Fast jag insåg när jag väl satt med juridiska papper och musik kontrakt, lite senare - hur mycket bättre jag hade klarat mig om jag varit bättre på engelska.

Några år senare satt jag kraftigt skallskadad, efter att jag blivit överfallen och misshandlad, och skulle försöka återskaffa kunskaperna i hjärnans minnesbanker. Så mycket lättare det varit om det engelska språket kommit tidigare in i mitt liv tänkte jag när jag kämpade med att återskapa min mänskliga minnesbank, och att på nytt läsa in och minnas de engelska glosorna som vuxen. Jag hade varit glad om jag som barn hade naturligt kunnat lära in engelskan i betydligt yngre år, gärna naturligt och lekfullt i barnkammarmiljö. Sångerna vi sjöng var på svenska ända upp i 10 års åldern. Eftersom inlärningsförmågan i barnåren är rent magisk, och borde tas tillvara bättre, fungerar mitt musikalbum mycket väl som lekfullt läromedelskomplement för de yngre barnen. Mitt nya album Dream to much är på engelska, och jag sjunger tillsammans med några jag lekfullt kallat "delar av min musikerfamilj", även om min normala familjekonstallation är en annan. Liksom mitt riktiga och juridiska namn är annat än Amy Lee*

Musikalbumet Dream to much går att köpa digitalt på Amazon:s alla webbutiker, och som CD-album på Amazon.com.